Säkra Samtal skapar kundtrygghet och köpkraft - Securifid

Säkra Samtal skapar kundtrygghet och köpkraft

Vår grundare Lisa Hasselgren besöker Kontakta för att berätta mer om hur Säkra Samtal möjliggör tryggare kundkontakter och ökad köpkraft. Kontakta är Sveriges bransch- och intresseorganisation för företag och organisationer som arbetar med seriös kundservice och försäljning på distans.

 

Skaffa appen