En säker tjänst - Securifid

En säker tjänst

En säker tjänst
Säkerhetsföretaget 2Secure granskar kontinuerligt Securifids tjänster. Samtidigt granskar även vi själva de organisationer som använder Securifid. Vi har utöver det även partnerskap med välrenommerade företag med hög säkerhetsprofilering, exempelvis Stöldskyddsföreningen. All kommunikation i Securifids tjänster är krypterad för att ingen obehörig ska komma åt dina uppgifter. Sammantaget håller våra tjänster en hög säkerhetsnivå.

Krypterad information
Securifid är byggt på etablerade standarder och lösningar där all kommunikation mellan organisationen, Securifid och motparten är krypterad. Informationen som skickas mellan parter är signerad med algoritmen SHA-256, vilken gör att ursprung kan verifieras samt manipulation kan upptäckas. All kommunikation mellan organisationen, Securifid och motparten sker krypterad över Secure Socket Layer (SSL) med 2048 bitars nyckellängd.

Vill du veta mer om tekniken?

Skaffa appen