Vilka legitimeringstjänster kan jag använda för att identifiera mig? - Securifid

Vilka legitimeringstjänster kan jag använda för att identifiera mig?

I dagsläget kan du använda Mobilt BankID och Freja eID+.

Skaffa appen