Kan jag använda Securifid om jag har skyddad identitet? - Securifid

Kan jag använda Securifid om jag har skyddad identitet?

Du kan alltid ta emot en identifiering, men för att identifiera dig tillbaka krävs e-legitimation.

Skaffa appen