Kan jag använda Securifid även om jag inte har svenskt personnummer? - Securifid

Kan jag använda Securifid även om jag inte har svenskt personnummer?

Nej men vi arbetar på att hitta en lösning för detta.

Skaffa appen