Är Securifid godkänt av DIGG/Svensk e-legitimation? - Securifid

Är Securifid godkänt av DIGG/Svensk e-legitimation?

Nej, Securifid är inte en legitimeringstjänst, utan en portal som samlar marknadens ledande legitimeringstjänster.

Skaffa appen