Företag - Securifid

Säkra samtal

Securifid är en helt ny tjänst där företag kan identifiera sig gentemot såväl privatpersoner som andra verksamheter.

Säkra sekretessen

Securifid är partner med SSF Stöldskyddsföreningen.

Säker identifiering åt båda hållen

Securifid gör det enkelt för företag, myndigheter och privatpersoner att identifiera sig gentemot varandra. Detta innebär att samtalen kan bli både effektivare och av högre kvalitet, då känslig information säkert kan delas mellan parterna. Med ett ömsesidigt förtroende på plats finns alla förutsättningar för att skapa affärer.

Få fler kunder med säkra samtal

Många företag skulle vilja se en högre effektivitet i sina telefonsamtal. En förklaring till låg avslutsfrekvens är att kunderna inte litar på uppringaren. På goda grunder, vågar du själv göra affärer med någon du inte säkert vet identiteten på? Med Securifid kan båda parter identifiera sig och tryggt dela med sig av känslig information. Säkra samtal skapar förutsättningar för högre effektivitet, fler avslut och ökad lönsamhet – och inte minst stärkta kundrelationer. Genom att bygga ett varumärke med en hög säkerhetsprofil kan ni stärka er position för att på sikt ta viktiga marknadsandelar.

5 självklara anledningar att använda Securifid

Säkra samtal med
ökat förtroende

Effektivare kundbearbetning

Ökad lönsamhet

Upprätthållen sekretess

Stärkta kundrelationer

Så funkar det

Det är enkelt att identifiera sig med Securifid. Det finns två olika sätt att använda Securifids tjänst: Appen och via integration i egna system.

Logga in

Fyll i
telefonnummer

Skicka din
identifiering

Be om
motidentifiering

Samarbeten

Aktuellt

Securifid inspirerade för framtiden

I början av december deltog Securifid i Digitala Varningsgruppen första möte. Under mötet genomfördes tre inspirationsföreläsningar på temat identitetsstöld och befogenhetsbrott och Securifid hade den stora förmånen att hålla i en av dem. Digitala Varningsgruppen är en neutral privat-offentlig samverkansgrupp bestående av myndigheter, företag och organisationer som gemensamt varnar allmänheten och mindre företag kring pågående […]

Låter det intressant?

Kontakt